AC avdelningen.

Hösten 04 hårdgranskade Naturvårdsverkets jurister de föreskrifter som juridiskt sett omgärdar arbete med köldmediekretsar. De kom fram till att dessa föreskrifter samt ackrediteringskravet bara gäller yrkesmässig verksamhet. Privatpersoner som själva utför sådana arbeten i sina egna anläggningar, omfattas i stället av miljöbalkens krav på försiktighetsmått och kunskaper. Det innebär att om man som privatperson, vet vad man gör och är försiktig, är det helt lagligt att repa och serva sin AC på samma sätt som allt annat i bilen.

Så här i efterhand känns det närmast osannolikt, att vi svenskar kunnat bli så instängda i desinformation som vi varit.

De stora multinationella kemijättarna tillverkar endast syntetiska patenterade köldmedier. Dessa köldmedier genererar stora intäkter, som man självklart velat värna om. Kemijättarnas strategi har varit att eliminera konkurrens genom att styra metodik och utbildning. Deras mål har varit att få de olika nationernas kylbranscher att fungera som lydiga verktyg för deras syften. Få andra länder har varit så illa drabbade av detta som Sverige.

När nu det juridiska läget klarnat, öppnar sig stora möjligheter för Sveriges GDS-bilmeckare att själva ta hand om sina AC-ar. Med det följer också skyldigheter. Alla vi GDS-are bör ta miljöbalkens krav på försiktighetsmått och kunskaper på fullt allvar. Gör vi det, minskar risken att någon intressegrupp återigen lyckas ta skamgrepp på våra rättigheter.

Det material som följer bör ge en icke föraktlig andel av de kunskaper som behövs för att fylla miljöbalkens krav.KÄLLOR.

Utöver egna förvärvade erfarenheter, stödjer jag mej på dels "Haynes, Bilens Luftkonditioneringssystem", dels ett stort antal dokument hämtade via Internet. De dokument som jag bedömt som allra viktigast finns länkade i avsnitt nedan. Illustrationsmaterial som ingår är egentillverkat varför inga copyrightkonflikter kan uppstå.

/Farsan.Uppdaterad

Ämne

2005-04-03 Gör Det Själv - jobb på AC.
2005-08-20 Mer om HC som köldmedium.
2006-06-28 Tumregler vid tryckmätning.
2006-07-05 Serviceportar i Citroën.