Serviceportar i Citroën.

Serviceportarnas placering är inte given. Inte mer än att högtrycksporten sitter på högtryckssidan och att lågtrycksporten sitter på lågtryckssidan. Båda kan sitta direkt på kompressorn, men kan även sitta nästan var som helst ute i systemet.

Vid fyllning av köldmedium gäller det att inte ta miste på vilken port som hör till hög resp. lågtryck.

Handlar det om ett R134a-system är det enkelt. Dessa är försedda med snabbkopplingsanslutningar med olika diametrar på hög och lågtryckssidan. Kan alltså inte förväxlas. Se bild A.

Handlar det däremot om ett R12-system (tidigare än -93) så är anslutningarna utformade på ett annat sätt. Där har serviseportarna gänganslutning. Givetvis tumgängor, eftersom det var amerikanarna som satte standarden den tiden. Gängan är UNF 7/16-20. Samma dimension på både hög och lågtryckssidorna. Här gäller det att se upp så att sidorna inte förväxlas.

Gängan UNF 7/16-20 kan identifieras genom att diametern är ca 11mm (mätt på gängtopparna) och att gängstigningen är 1,27 mm (=20 ggr/tum). Se bild B.


Bild A


Bild B/Farsan