OBS.
I omtanke om modemsurfare har de flesta bilderna som kommer upp automatiskt, numera komprimerats mycket starkt. Så starkt att bildkvaliteten blivit rejält försämrad. Välj själv. Klicka på bilden för att få fram en mindre hårt komprimerad version, med bättre skärpa och detaljrikedom.
Sonen.

Byte spindelled.

Har totat ihop en beskrivning som bör ge hemmameckare en hygglig bild för bedömning av vad som väntar om valet blir att göra jobbet själv. En del av de som redan provat på jobbet tycker kanske att beskrivningen är tröttande lång. Andra kanske kanske inte har nåt emot att mera detaljerat läsa om hur olika hemmameckarkollegor löser sina problem. Mycket är skrivet i Citroënakuten i ämnet. Problemet är bara att foruminlägg av naturliga skäl måste vara rätt kortfattade. Kortfattade inlägg räcker inte alltid till för den som sitter mitt uppe i problemet och har att ta beslutet, göra själv eller leja.
Välj själv, läs eller låt bli.

Konstruktionen på Xantia innebär (liksom på andra hydraulcittror) att det inte finns någon övre spindellled, bara en undre. Spindelleden består av en kulled monterad i en kulledskopp. Kulledskoppen är i sin tur gängad in i undersidan av framhjulets lagerhus. Hur kulled med kopp ser ut, ses på bilderna nedan.

På kulledskoppens kant sitter en värmeskyddsplåt monterad. Den ska skydda gummibälgen från strålningsvärmen från bromsskivan, när den bromsats riktigt het. Värmeskyddsplåten är gjord av tunn plåt. Behöver man byta spindelled, så bör man definitivt även skaffa ny värmeskyddsplåt. Den tunna plåten är vanligen rätt rostangripen och inte med säkerhet återanvändbar. Ingår vanligen inte heller automatiskt när du köper ny spindelled. Räkna med att den får köpas separat, Sedan värmeskyddsplåten plockats av hittar man fyra spår på kulledskoppens kant. Spåren är avsedda för att ge gripmöjlighet för det specialverktyg som märkesverkstäderna har. Vektyget sätts på och låses fast vid kulledskoppen med kulledstappens mutter. Specialverktyget är utrustat med en stor sexkantfattning och är avsett att dras av en riktigt fet skruvdragare med hjälp av en jättestor hylsa.
För att driva en sån skruvdragare vill det till att även ha tillgång till en fet kompressor. Lite mer än hobbyverkstans kompressor alltså..

Som hemmameckare så kan man inte köpa verkstädernas specialverktyg. De blir alltför dyra. För mej blir det egen tillverkning som gäller. Inte med sexkant, bara en rund hylsa, avsedd att hantera med stor rörtång. Mer om det nedan.

Verktyg, Spindelled och värmeskyddsplåt

Till att börja med så måste bilen lyftas, hjulet bort och spindelledens koniska tapp lossas från den undre länkarmen. Kulledsavdragare behövs alltså. Jag har två stycken.

Kulledsavdragare


Den lilla avdragaren har jag köpt från Biltema. Kostade inte många kronor, en femtilapp om jag minns rätt. Men den höll inte heller särskilt bra. Ena amen gick av. Skar ut en ny arm av mjukt stål. Det är den syns på bilden. Den har hållit. Men vad gör det i detta sammanhang? Den lilla kulledsavdragaren är hur som helst oduglig för spindelleden om den inte modifieras. Gaffelns öppning måste breddas för att den ska kunna grensla den dimension som koniska tappen har på kulleden på Xantia. Den måste nog även tunnas av i gaffelns innerkanter, om det ska vara möjligt att få in den under gummibälgens kant. Om den sedan håller för att trycka loss en hårt sittande spindelledstapp vill jag låta vara osagt Den räcker dock till i omodifierat tillståndförstyrstagens kulleder. För undvikande av missförstånd, bör kanske tilläggas att styrtagets kulled INTE behöver lossas för att byta spindelleden.


Den stora avdragaren har jag gjort själv. Inte av verktygsstål och inte härdad. Bara gjord av det mjuka stål jag råkade ha. Den funkar alldeles ypperligt på spindelleden. Räcker gott till för de extensiva behov jag har. Verktyget för att skruva ur spindelledskoppen, har jag likaledes gjort av material jag råkade ha. Gjorde det av en stump ämnesrör 50x36 (yd x id ) Dimension på ämnesrör brukar anges så. Eftersom ämnet var onödigt tjockväggigt fick jag svarva ur en bit in för att rymma kulleden med gummibälg. Sen gjorde jag hakarna som ska passa in spåren på kulledskoppen. En rejäl bricka behövs också för att dra fast verktyget säkert mot kulledskoppen. Eftersom verktyget är runt behövs även en rörtång av modell "riktigt stor". Min rörtång är 70 cm lång (f.ö. en bra kompis för att lossa hårt sittande klockor).

Den som inte har svarv bör sikta på att få tag på ett stålrör 50 x 4 (yd x tjocklek) Dimensionen på denna typ av rör brukar anges så. Vanliga vattenledningsrör går inte att använda. Deras mått är anpassade till rörgängsystemet, varför ingen dimension passar.

Skaffa först den nya spindelleden för att ha en mall att prova mot. Ritsa var klorna ska vara. Ritsa sen runt röränden för en klolängd av 4-5 mm. Grovarbeta därefter bort det mesta av det material som ska bort med en enhandsrondell. Sen är det filen som gäller. Har du handlag och tålamod så behöver det inte ta särskilt lång stund att göra ett perfekt passande verktyg. Sen behövs en stadig bricka för att kunna dra fast verktyget mot kulledskoppen. Görs verktyget av ett så tunt rör som 4mm, bör nog brickan svetsas. Annars finns risk att röret kläms ovalt av rörtången.

Verktyg monterat

Verktyg demonterat

Klornas nyckelfattning är exakt samma på både BX och Xantia. Samma verktyg kan alltså användas på båda modellerna. Konstruktionen är i allt väsentligt identisk. Dock är kulledskoppen aningen mindre på BX-en än på Xantia.

Innan spindelledskoppen kan skruvas ur måste först värmeskyddet bort. Dessutom måste instukningarna som låser koppen dornas ut ur låsläget. Instukningarna vetter in mot bilens mitt.

Instukning för låsning

Verktyger monterat i bil

Har hittills bara bytt spindelled på Xantia en gång. Den satt som "svetsad". Mycket värre än jag varit med om på BX-ar. När spindelleden lossats från undre länkarmen, tappar konstruktionen rätt mycket av sin stadga. Blir liksom inte något riktigt stumt att dra mot. Det fjädrar bara. Man får lov att försöka styva upp det hela på annat sätt. Det som jag hade att ta till, var att skruva på mitt (egentillverkade) verktyg som jag använder vid lagerbyte. Skruvar det med två fälgbultar mot bromsskivan. Det fick stödja via en klots åt ena hållet. Medan en planka stödd mot garageväggen stödde åt andra hållet.

Visar hur stöd behövs

Det räckte inte. Satt alldeles för hårt fast. Nästa steg blev att försöka med värme, eftersom jag har gassvets. Skulle inte det lyckas var sista utposten att helt plocka loss hjullagerenheten och upp med den i mitt stora skruvstycke. Det man inte får loss på annat sätt det tar man alltid på ett eller annat sätt loss i skruvstycket.

I Akuten finns även inlägg redovisade där inläggsförfatare fått loss spindelledskoppen genom att svetsa på nåt att dra i.

Jag tog gasen till hjälp. Bort med gummibälgen och värmde därefter kulledskoppens kant rödvarm. Det stod som engaslåga från kulleden när fettet som fanns invändigt i koppen förgasades, blåste ut och antändes. Hade en eldsläckare till hands , men behövde inte använda den.

Väntade till dess att det kallnat.. Bäst så eftersom risken för gängskärning är avsevärt större om man drar medan det är varmt. Värmningen hade gjort att koppen svällt och brett sig bättre plats. Sen lossnade den lätt.

Vid värmning får man inte glömma att kulledskoppen sitter i hjullagerhuset. Har man en svag värmekälla t.ex. gasol, så kan värmningsproceduren ta så lång tid att det kan behövas kylning av hjullagerhuset. Hjullagertätningarna tål inte hur mycket värme som helst.

Sedan koppen lossnat gick den lätt ungefär ett varv. Sedan började den gå rejält tungt. Berodde på att kulledskoppens gänga är "underskuren" närmast flänsen. För den som inte är bekant med det uttrycket, kan man enkelt uttrycka det så att gängan är bortsvavad de sista 3millimetrarna närmast flänsen. Tyvärr var inte motsvarande gänglängd bortsvarvad i det hålet där koppen satt skruvad. Resultatet hade blivit att rosten okuperat utrymmet och fyllt gängorna. Blev att spraya olja in däremellan så gott det gick och dra lite fram och tillbaka. Hjälpte föga. Bara att inse att det var "elbowgrease" som gällde för att dra hela koppen förbi det trånga stället. Sen var det bara kvar att rensa gängorna och göra återmonteringen i omvänd ordning.

/Farsan.