Styrning av kylarfläktar. Mätvärden på bitrongivaren.

Först en översiktlig beskrivning av kylarfläktarnas funktion. Gäller bilar med AC.
Kylarfläktarna har två hastighetslägen. Vid den låga hastigheten är fläktarna seriekopplade så att var och en av dem bara får halv spänning. Vid den höga hastigheten är de parallellkopplade. Då får båda full spänning vilket gör att det blir riktigt rejäl snurr på dem. Omkoppling mellan serie och parallell ombesörjs av tre relän som sitter inne i en burk mitt mellan fläktarna. Reläna styrs i sin tur av styrdatorn.

Styrdatorns får signaler, dels från motortemp dels från AC-styrningen. Information om motortemp erhålls via "bitrongivaren", en PTC-termistor. Den är på min bil (2,1 TD, motorkod XUD11) placerad på termostathuset strax framför bränslefiltret. Den kännetecknas av att kontakten är brun till färgen.

Mätvärden från AC-styrningen fungerar översiktligt enl följande: När AC-n startats så snurrar båda fläktarna alltid och minst på halvfart. Om det är så pass varmt att trycket i AC-systemet går upp till över 16 bar, kopplas fläktarna över till fullfart. De snurrar i den farten till dess att kondensorn kylts ned tillräckligt för att trycket ska understiga 16 bar.

Åter till bitrongivaren. Eftersom det är en PTC så stiger resistansen med ökad temperatur. När resistansen nått upp till ett visst värde startar fläktarna på lågfart. Vid en ännu högre resistans går fläktarna upp i fullfart. Drar man av kontakten till denna sensor så går fläktarna igång på fullfart. Datorns resistanskrav fylls då med råge (oändligt motstånd), varför den skickar ut order om fullfart.

Problemet med min bil.
Kylarfläktarna har länge underlåtit att ta styrning via motortempen. Däremot har styrningen via AC-n fungerat oklanderligt. Eftersom dieselmotorn producerar förhållandevis lite värme, har problemet sällan blivit akut. Fartvinden har räckt till, bara jag inte hängt på ett släp sommartid. De få gånger inte fartvinden räckt har jag dragit ur kontakten till bitrongivaren, och därmed fått fullfart på fläktarna.

Till sist kom jag äntligen till skott med att försöka åtgärda problemet. Givarfel stod givetvis som första hypotes. Trots idogt letande hittade jag inga specifikationer på bitrongivaren. Kunde därför varken bekräfta eller avfärda givaren genom mätning. Det enda jag hittade för denna motorvariant var tillslagstemp för fläktarna:

Blev att köpa en ny givare (350 sek) trots att jag inte visste helt säkert att det var den som fallerade. Gillar inte metoden att byta komponenter i blindo till dess att felet upphör. Men här fanns inget val.

Ville dock dokumentera mätvärden för ev framtida bruk. Började med att mäta upp vilka resistanser styrdatorn förväntade sig för att köra igång fläktarna. Resultatet blev följande:

Fortsatte sedan med att mäta upp den nya givaren under kontrollerade former i en panna varmvatten på spisen. Resultatet blev följande:

Stämde alltså inte absolut exakt med det som datorn tyckte var korrekt, men var så pass nära att det får anses som fullt godkänt. Sedan givaren bytts ut kunde jag mäta upp den gamla. Resultatet blev följande:

Fick alltså nöjet att konstatera att jag inte köpt den nya givaren i onödan. Den gamla hade förändrat sin karaktäristik så pass mycket att den inte skulle förmått att rädda motorn från överhettning i ett skarpt läge.

/Farsan