Activa, funktion av krängningshämmar systemet.


Krängningshämmare på vanliga bilar blir alltid en kompromiss mellan komfort och funktionalitet. Vid körning rakt fram är det okonfortabelt att ha höger och vänster hjulpar hopkopplade så att de hindras att fjädra helt individuellt. Vid kurvtagning blir läget ett helt annat. Då måste de hjul som går i insidan av kurvan förhindras att hjälpa till att öka krängningen, vilket kan stjälpa bilen. Lösningen på den vanliga bilen blir då en halvstyv krängningshämmare, som sorgfälligt tillåter viss begränsad individuell fjädring, vid körning rakt fram. Lika sorgfällig blir den krängningshämmande effekten vid kurvtagning.

Lösningen på Activa är att den fått ett mycket grovt och styvt stag för att föra över krängningskrafterna mellan hjulen. Staget kan i princip betraktas som helstyvt.

Ett sådant stag skulle ge mycket obehagliga effekter, vid körning rakt fram, om det monterades i en konventionell bil. Om t ex vänstra framhjulet skulle studsa upp p gr a att det gick över en sten, så skulle samtidigt det högra hjulet med våld slitas upp lika mycket. Resultatet skulle bli en mycket häftig och okonfortabel krängning.

På Activa har problemet lösts på ett synnerligen elegant sätt. Det helstyva staget kopplas in och ur efter behov. Vid körning rakt fram fjädrar det styva staget lättare än ett konventionellt stag genom att de båda Activa- klockorna är kopplade in som mellanled. Den ena klockan tar upp tryckförändringarna på Activa-cylindrarnas dragsida och den andra på trycksidan.

När det styva staget behövs, kopplas den ena av klockorna bort från systemet, via en el-ventil. Det räcker med att koppla ur den ena för att systemet ska bli helt styvt.

I och urkopplingen styrs via ECU-n av ett flertal sensorer. Från rattstången kommer information om rattvinkel och ratthastighet, dessutom kommer information om gaspådrag och hastighet. Utöver detta finns också en pot i framändan som är kopplad till krängningshämmarstaget.

Nu räcker det inte med detta. Dessutom har krängningshämmarcylindrarna försetts med en mekaniskt styrd hydraulventil som blixtsnabbt reagerar vi minsta krängning. Hydraulventilen styr då om oljetrycket till den sida det behövs. Resultatet blir att krängningshämmarcylindrarna aktivt spjärnar emot krängningen. Hjulen på den nedkrängda sidan trycks nedåt samtidigt som hjulen på motsatta sidan dras uppåt.

Den elektroniska och den hydrauliska styrningen lever alltså en sorts "särboliv". De träffas och umgås endast när chauffören har mycket bråttom i kurvor eller vill styla. Det kan förefalla som att den elektroniska styrningen innehåller bra många fler möjliga felkällor än den hydrauliska. Trots det verkar det hittills som att felen mer eller mindre undantagslöst hittas på hydraulsidan. Då i synnerhet på krängningshämmarlänkaget i framändan.

Underhåll av Activa klockorna är lika viktigt som underhåll av andra klockor. I takt med att klockorna tappar gas, tappar hjulen sin möjlighet till fritt individuellt fjädrande. Bilen känns då hård och stötig även när den inte ska vara det.

/Farsan