Justering av krängningshämmarlänkage.


Har man en Activa som tenderar att luta och som dessutom drar i ratten vid körning rakt fram, kan det vara läge att prova räta upp bilen med en justering. Har man renoverat upp krängningshämmarlänkaget, blir justeringen ett måste. Som jag sa i inlägget "Activa krängningshämmarprblem", är justeringen dock lite klurigare än det verkar vid första anblicken.

Att försöka justera med bilen stående på fjäderbenen, blir närmast en föreställning som liknar den där blinda försöker slåss. De samlade inre läckagen i en bil som gått ett tag, stör så pass mycket att det blir ingen ordning på allting.

Bilen måste läggas i vila, rätt i normalhöjd, men också rätt i rolled. Samtidigt måste motor och hydraulsystem vara igång under justeringen.

Fyra stöttor behövs, en under vardera domkraftsfästet. Stöttornas höjd ska då representera normalhöjd i körläge. Tillgång till en fyrpelarlyft eller en smörjgrop är alltså ett måste. Själv gjorde jag mina stöttor av trä 100x100 mm, kapade i längder som motsvarar höjden. Mer om höjderna längre ner i inlägget.

När man lägger ner bilen på stöttorna, är det bara att haka ur höjdreglaget ur "normalhacket" och skjuta det en aning mot sänkning. Då ställer sig bilen lugnt och stilla med sin höjd väl definerad. Skulle krängninghämmarna hindra att den lägger sig ner på alla fyra, så fixar det sig ändå sedan nedre fästbulten i framändans krängningshämmarcylinder lossats. Den måste loss så att cylindern hänger i den övre fästbulten och kan löpa fritt uppåt och nedåt under justeringen. Bulten har inte kona, är bara rak och cylindrisk, med hål i änden för att hålla emot med en insexnyckel.

För att få ur bulten ur fästörat på krängningshämmaren, får man lov att bända med en mejsel i länkaget så att korrektorn avlastar trycket i cylindern.

Nu är det bara att börja justera med hjälp av länkagets två långa muttrar. De är höger och vänstergängade. Man skruvar till dess att cylinderns fästbult hittar ett stabilt läge i höjd med krängningshämmarens fästöra. Det är nu man inser att justeringen inte kan göras bara på "känn", med bilen stående på fjäderbenen. Små, små ändringar gör att cylindern snabbt som ögat sticker iväg mot något av sina ändlägen.

är länkaget någorlunda glapp och kärvningsfritt, går det ändå ganska bra att hitta rätt läge. Betydligt svårare blir det om länkaget är kärvt och glappt, och/eller att cylindern har ett för stort inre läckage. Det kan då vara bra att se till att man hittar tillbaka till den ursprungliga inställningen, ifall man måste ge upp.

"Normalhöjden" på Xantian är också ett i viss mån kinkigt kapitel. De angivelser som finns i specifikationerna, varierar mellan modellerna och är dessutom ganska svårmätta. Familjens två Xantior, 2,1 TD-97 och CT Activa-96, har olika specifikationer. Trots det faller det hela ut (om jag mätt rätt) i en höjd under domkraftsfästena på 19-20cm, runt om, på båda bilarna. är det så på alla Xantior? Vet ej. Med den höjden står drivaxlarna med en aning lutning nedåt.Tycker att det ser ok ut.
även med väljusterade länkagen kan man se en liten men dock märkbar reaktion på krängningshämmarna , varje gång huvudacken tickar igång. Det kan man leva med, så länge cylinderns inre läckage har rimliga propotioner. Cylindern är trycksatt på båda sidor om kolven. Den har i likhet med andra dubbelverkande cylindrar mindre area på dragsidan än på trycksidan. Kolvstången reducerar ju arean på dragsidan. För att cylindern ska stå i balans kräver den alltså olika tryck på de båda sidorna. Sidan med högre tryck matas direkt via säkerhetsventilen av huvudacken. Eftersom trycket där svänger mellan 145 och 170 bar, reagerar krängningshämmarna en aning varje gång acken "pumpar upp sig".

Måste stoppa där mitt i steget, kan inte ge mig på att här och nu beskriva krängningshämmar systemets funktion. Det för för långt.

Nog har jag sett att det finns ett behov av en rejäl genomgång, på systemets funktion, översatt till ren meckarsvenska. Kanske jag gör det senare, men det får vänta. Man kan ju ha turen att någon annan hinner före och gör jobbet.

/Farsan.