Högtrycksslangläckage vid främre Activa cylinder.

Att byta den dyra cylindern är vanligen en överloppsgärning. Kolvstångstätningen är inte cylinderns svaga punkt. Det är alltså vanligen inte cylindern själv som som brukar producera läckolja. Läckage i främre cylinderns slangar är mycket vanligare än i den bakre.

Den som har som enda option att anlita en märkesverkstad, får nog kallt räkna med att lågbudgetvarianten skiter sig. Märkesverkstädernas koncept brukar bygga på att varje läckage, någonstans i närheten av en krängningshämmarcylinder ska kureras med minst byte av cylinder och slangar.

Till krängningshämmarcylindern är tre ledningar anslutna. Två är högtrycksslangar. Den tredje är läckledningen av plast. Slangläckage på högtryckssidan brukar uppstå i ändan som är ansluten till cylindern. Det innebär att läckstället är så nära det läckställe där s.k. köldläckagen kommer ut att de två läckorsakerna lätt kan förväxlas. Enda chansen att ställa säker diagnos är att mycket noga blåsa rent från olja med hjälp av tryckluft. Därefter köra motorn en stund (för att få fullt tryck) och observera var oljan återfuktas. Typiskt för slangläckage är att oljan kryper ut mellan slang och den slangnippel som hålls fast av crimphylsan./p>

Man kan inte räkna med att det går att byta enbart den slang som läcker. Slangändarna som sitter i själva cylindern går inte att lossa på plats. Nyckelvidden är för liten, det finns inte tillräckligt med plats och de sitter för hårt. Kan däremot lätt tas loss med cylindern sittandes i skruvstycket.

Ingen av slangens ändar har "lekande mutter". Det är meningen att den nippel som sitter på rören (vid slangens chassiände) ska kunna snurra så att man får loss slangarna där först. Räkna dock med att nippeln vanligen väl fastrostad på röret. Insisterar du då så riskerar du att både skada rören och runddra nippeln som sitter på rörändarna. Skadas rören har problemet utvidgats väsentligt. Enklast är att helt sonika klippa slangarna (med systemet trycklöst) så att de avklippta slangändarna i stället kan snurra. Sedan slangänden plockats av (behövs värme) gäller det att försiktigt motioneras loss nippeln, så att den återfår sin förmåga att snurra på röret.

Slangändarna som sitter på själva cylindern, tas loss med cylindern sittandes i skruvstycket. Man slår lämpligen med en dorn försiktigt fram och tillbaka på ansutningsnippelns sexkant. Slagen riktas vinkelrätt mot två motstående plattor av sexkanten. Efter några sådana slag, går de att lossa nippeln med en blocknyckel utan att sexkanten blir rund.

Får väl tillägga att Jag inte köper originalslangar utan återanvänder nipplarna i slangarnas ändar.Med dem i handen så får jag enstyckstillverkade slangar gjorda för mindre än halva priset mot orignal. Verkstäder som sysslar med entreprenadmaskiner brukar ha utrustning för att göra slangar.

Vad man får tänka på är att noga mäta längden på slangarna innan man ger sig på att sprätta upp crimphylsorna. Det skiljer en aning på längden, mellan de två, även om de ser lika ut.

Ytterligare en sak att tänka på. Kolla att den crimphylsa som används får tillräckligt liten färdigdiameter. Det är trångt mellan anslutningarna på cylindern. De som enstyckstillverkar hydraulslangar brukar numera oftast köra med en slangtyp som inte behöver "skalas". Crimphylsans färdigmått blir då större än på originalslangarna som är av skalad typ.

För att få loss nipplarna från slangarna måste crimphylsan sprättas upp. De verktyg som gäller är bågfil och rondell. Handlar om att vara försiktig så att inte nippeln skadas vid operationen.

/Farsan.