Smörjnipplar i BX-ens bakre svängarmar.

Det har skrivits en hel del i detta ämne i akuten. Trots det tycker farsan att det behövs en sammanfattning, en "smörjnipplarnas ABC" En beskrivning som går att begripa även för den som själv inte lagrat om en bakända. Här är resultatet:

BX-ens bakre svängarm är av stålgjutgods, den är ihålig och har en invändig volym av bortåt en liter. Håligheten har kommunikation med yttervärlden genom ett hål längst ut på undersidan av armens ytterände, just där hjullagertappen är infäst.

Genom denna hålighet är svängarmslagringen annordnad. För att avgränsa de koniska rullagren från detta stora utrymme har man monterat in ett plaströr mellan lagrens ytterringar. Plaströret är 1.5mm tjockt och något utvidgat i ändarna. En bra genomskärningsbild finns i Haynes BX-manual.

Vet man exakt var man ska borra in smörjnipplarna, så är det enkelt på BX-en. Borrar man rätt kommer man direkt in i utrymmet som avgränsas av plaströret. Borrar man däremot på ett olämpligt ställe, kommer man först genom ca 5mm stål, därefter har man ca 6mm luft. Denna luft har kommunikation med den stora håligheten i armen. Innanför luften har man det 1.5mm tjocka plaströret. Det är innaför detta plaströr som fettet ska.

Bästa stället att borra är 30mm från armens ytterkant, man hamnar då omedelbart innanför lagret. Där finns ingen luft mellan stål och plaströr. Man kommer alltså direkt in i utrymmet som kommunicerar med lagren.

Borrar man med 5mm (för M6) har man +/- 3mm att svaja på. Innan man når plaströret har man ca 10mm stål att borra genom. Det är lämpligt att först borra ett ca 9mm djupt bottenhål, sedan gänga med bottentapp. Därefter öppnar man upp sista biten med en 2mm borr. Gör man så, kan man vara ganska säker på att inga metallspån kommer in i röret. Man borrar rakt underifrån, spånen faller nedåt och de sista blir ju dessutom av plast. Det är viktigt att vid borrningen sikta mot centrum av lagringens mittbult. Borrar man snett, är det lätt att bryta 2mm borren där inne, om man stöter emot sidan av mittbulten.

När nippeln är på plats, är det bara att pumpa. Plaströret måste fyllas helt för att även det bortre lagret ska få del av det götta. Bortåt 3/4dl går det in, om röret är tomt (som det brukar vara). Det är ingen risk att man pumpar ut tätningarna, rejäla flänsade brickor håller emot.

Däremot finns risk att plaströret sprängs, om man inte pumpar med känsla. Det är viktigt att inte pumpa för fort, luften måste hinna undan, ut genom tätningarna. Så fort man känner en ökning av mottrycket är det dax att stoppa. Det skiljer antagligen mellan olika fettsprutor, min fyller röret på ca 30 pumptag. Pumpade själv 31 pumptag på vänstra sidan. Det var ett pumptag för mycket. Det vassa knäppet när röret sprack hördes tydligt. Tröstar mej med att röret var knökfullt och att någon ytterligare smörjning knappast behövs. Det gör nog inte så mycket att lite fett läckt ut genom sprickan.

/Farsan