Att göra hydraulsystemet trycklöst.

Vid ingrepp i hydraulsystemet behöver systemet ofta dräneras på tryck. Handlar det om en bil med en standard hydraulfjädring, är det enkelt och okomplicerat att göra den trycklös. Det enda man behöver veta är var man hittar huvud ackens dräneringsskruv, och att skruven bara ska lossas. Drar man ur skruven helt, ramlar en liten kula ur och försvinner, oftast spårlöst.

/Farsan.